කොන්දේසි

සාමාන්‍ය කරුණු

සාවද්‍ය තොරතුරු සැපයීම නිසා ඔබගේ ගිණුම අවලංගු විය හැක. ඔබේ ගිණුමේ අනවසර භාවිතය හෝ සුරක්ෂිතභාවය උල්ලංගනය කිරීම වැනි සිදුවීම් පිළිබඳව වහාම අපට දැනුම් දිය යුතුය. නිවැරදි තොරතුරු සැපයීම පැහැර හැරීම නිසා සිදුවිය හැකි අලාභහානි පිළිබඳව අපි වග නොකියමු. මෙම ගිවිසුමේ කොන්දේසි කඩකිරීම නිසා හෝ අපගේ කීර්තිනාමයට හෝ සුහදතාවයට කැළලක් වන ආකාරයේ සිදුවීමක් ගැන අප දැනගත් විට ඔබගේ ගිණුම අත්හිටුවීමට අපට සිදුවේ. එවිට නැවත ඔබට අපගේ සේවා සඳහා ලියාපදිංචි විය නොහැකි වනු ඇත. 'ෆික්ස්අප්' ජංගම දුරකථන යෙදුම (mobile application) භාවිත කර (අ) නීතිවිරෝධී ක්‍රියා සිදු කිරීම (ආ) වෙනත් අය එවැනි නීති විරෝධී ක්‍රියා වලට සම්බන්ධ කර ගැනීම (ඇ) අපගේ බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීම (ඈ) අඩන්තේට්ටම් කිරීම, බැනවැදීම, පීඩාවට පත් කිරීම, අපහාස කිරීම, බිය ගැන්වීම, හිංසා කිරීම, ලිංග භේදය අනුව වෙනස්කම් කිරීම, ජාතිය හෝ ආගම අනුව වෙනස්කම් කිරීම, ආබාධිත බව හේතු කොටගෙන වෙනස්කම් කිරීම (ඉ) සාවධ්‍ය හෝ නොමග යවන සුළු තොරතුරු සැපයීම (ඊ) අසභ්‍ය හෝ සදාචාර විරෝධී ක්‍රියා සිදු කිරීම වැනි කරුණු සඳහා යොදා ගැනීම තහනම් වන්නේය. එසේ කිරීමෙන් අපගේ සේවාව තවදුරටත් ඔබට ලබාදීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හේතු කාරක වේ.


සේවාවන්

මෙම සේවා සඳහා ජංගම දුරකථන යෙදුම සහ ඒවා සම්බන්ධ සේවාවන් ඇතුලත්ය. ඔබගේ ගෘහස්ථ අලුත්වැඩියා කටයුතු හෝ තාක්ෂණික සේවවා මෙම වෙබ් අඩවිය (http://fixup.lk/) හෝ 'ෆික්ස්අප්' ජංගම දුරකථන යෙදුම (https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.fixuplanka.fixup) ඔබට යොදා ගත හැක. මෙම සේවාවන් ඔබගේ පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනය සඳහා මිසක වාණිජමය අරමුණු සඳහා යොදා නොගත යුතුය. ෆික්ස්අප් යනු නඩත්තු සේවා හෝ තාක්ෂණික සේවා සපයන ආයතනයක් නොවන අතර, සේවාදායකයා සහ සේවා සපයන්නා සම්බන්ධ කර දෙනු බලන අතරමැදියෙක් පමණක් වන බවට අවබෝධ කරගෙන එයට එකඟ වන බව, 'ෆික්ස්අප්' යෙදුම ඔබගේ ජංගම දුරකතනයේ ස්ථාපනය කර ගැනීමෙන් සහතික වේ.


වියාචනය (Disclaimer)

'ෆික්ස්අප්' ජංගම දුරකතන යෙදුම හරහා ඇණවුම් කරනා සේවා සපයන්නන්ගේ හෝ ඔවුන්ගේ සේවාවන් වල ගුණාත්මකභාවය, කාලානුගතභාවය (නියමිත වෙලාවට පැමිණීම), යෝග්‍යතාව, දක්‍ෂතාවය හෝ ආරක්‍ෂිතභාවය ගැන 'ෆික්ස්අප්' ආයතනය විසින් වග නොකියනු ලැබේ. මෙම යෙදුමෙන් ලබා ගන්නා සේවාවන් තුළින් ඇති විය හැකි අවදානම්සහගත තත්වයන් සියල්ලක්ම පරිශීලකයා විසින් දරන බවට එකඟතාව පළ කරයි.
'ෆික්ස්අප්' වෙබ් අඩවිය හෝ ජංගම දුරකතන යෙදුම, සෑම විටකම දෝෂා රහිතව හෝ බාධා රහිතව ක්‍රියා කරන වගට හෝ එම දෝෂ නිවැරදි කරන බවට වගකියනු නොලැබේ. එමෙන්ම, 'ෆික්ස්අප්', සේවාව ලබා දෙනු ලබන 'සර්වරය', වයිරස හෝ වෙනත් හානිදායක දේවල් වලින් වියුක්ත බවට වගකීමක් නොදරයි. නමුත් එවැනි හානිදායක දේවල් වලින් පරිශීලකයා ආරක්ෂා කිරීමට හැකිතාක් උත්සාහ දරයි.


අලාභ සඳහා හානිපූරණය

(අ) 'ෆික්ස්අප්' හෝ එහි නියෝජිතයන් අතින් සිදුවන පාඩුවකදී, නඩු, නීතිඥ ගාස්තු, වන්දි සහ වියදම් යනාදී වගකීම් වලින්, එම ආයතනය හෝ එහි නියෝජිතයන් නිදහස් කිරීමට පරිශීලකයා මෙමගින් එකඟතාව පළ කරයි.
(ආ) තාක්‍ෂණශිල්පීන් හෝ සේවා සපයන්නන්ගේ අතින් සිදුවිය හැකි අත්වැරදීම් වලට සහ ඒවා හේතු කොටගෙන නඩු මාර්ග වලට පිවිසුනහොත්, 'ෆික්ස්අප්' ආයතනය හෝ එහි නියෝජිතයන් එම වගකීම් වලින් නිදහස් කිරීමට පරිශීලකයා මෙමගින් එකඟතාව පළ කරයි.
(ඇ) ෆික්ස්අප් යනු සේවාදායකයා සහ සේවා සපයන්නා සම්බන්ධ කර දෙනු බලන අතරමැදියෙක් පමණක් වන බවට අවබෝධ කරගෙන එයට එකඟ වන බවත්, තාක්‍ෂණික සේවාවක් ලබා ගැනීම අතරතුරදී සිදුවිය හැකි හදිසි අනතුරු, අතපසුවීම්, ප්‍රමාද දෝෂ, දේපළ හානි හෝ වෙනත් අමිහිරි අත්දැකීම් කිසිවකට එම ආයතනය හෝ එහි නියෝජිතයන් වගනොකියන බවට පරිශීලකයා එකඟතාව පළ කරයි.


ගෙවීම් සඳහා කොන්දේසි

(අ) සේවාදායකයා විසින් නියමිත අලුත්වැඩියා සේවා ගාස්තුව (තාක්‍ෂණශිල්පියා/සේවා සපයන්නාගේ ඉල්ලීම පරිදි) සේවා සපයන්නාට මුදලින් ගෙවිය යුතුය.
(ආ) කෙසේ වෙතත්, සේවා සපයන්නා ඉල්ලා සිටින මුදල ගෙවීමට සේවාදායකයා අපොහොසත් වූ අවස්තාවක, සේවා සපයන්නාට සිදුවන අලාභය සහ පාඩුව සඳහා 'ෆික්ස්අප්' විසින් වග නොකියනු ලැබේ.
(ඇ) සේවා සපයන්නෙක් ලෙස ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්, ඔබට මාස 3ක් යනතුරු නොමිලේ තාක්‍ෂණික සේවා ලබා දීමට ඉඩ සලසා ඇත. දින 90න් පසු, තවදුරටත් 'ෆික්ස්අප්' හරහා සේවා සැපයීමට නම්, රු.950ක මාසික සාමාජික මුදලක් 'ෆික්ස්අප්' සමාගමට ගෙවිය යුතුය. එය eZ Cash මගින් ගෙවීමේ පහසුකම සලසා දී ඇත.


අවලංගු කිරීමේ කොන්දේසි

තාක්ෂණික සේවය සපන්නා, සේවාදායකයාගේ ඉල්ලීම භාරගෙන විනාඩි 5ක් ඇතුලත සේවා දායකයාට අවශ්‍ය නම් එම ඇනවුම අවලංගු කළ හැක. ඒ සඳහා ඔබ අමතර ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු නැත. එහෙත් ඇණවුම සිදුකර විනාඩි 5ක් ඉක්ම ගිය පසු ඇණවුම අවලංගු කරන්නේ නම් හෝ සේවා සපයන්නාගේ පැමිණීමෙන් පසු ඇණවුම අවලංගු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා අමතර ගාස්තුවක් අයකෙරෙනු ඇත.


කොන්දේසි වලට සිදුකරන වෙනස්කම්

මෙම ගිවිසුමේ කොන්දේසි හා පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය ඕනෑම මොහොතක වෙනස් කිරීමට 'ෆික්ස්අප්' සමාගමට අයිතිය ඇත. එසේ වෙනස් කිරීමක් සිදු කරන්නේ නම් ඒ බවට, ජංගම දුරකතන යෙදුම මගින් දැනුම්දීමක් කෙරෙනු ඇත. එසේ දැනුම් දුන් පසුව නොකඩවා මෙම යෙදුම භාවිතා කරන්නේ නම්, නව සංශෝධයන්ට එකඟතාව පළ කිරීමක් ලෙස එය සැලකේ.


කොන්දේසි වලට එකඟ වීම

'ෆික්ස්අප් ' යෙදුම ස්ථාපනය කරගැනීම මගින් මෙම ගිවිසුම කියවා අවබෝධ කරගෙන එහි කරුණු වලට එකඟතාව පළ කරන බවට සලකනු ලැබේ. ඔබ මෙම කොන්දේසි වලට එකඟ නොවන්නේ නම් මෙම ජංගම දුරකතන යෙදුම භාවිතා කිරීමට සහ එයින් සේවා ලබා ගැනීමට ඔබට අවසර නොලැබේ.


කෙටි පණිවිඩ සහ දුරකතන ඇමතුම්

ඔබගේ ගිණුම හා සම්බන්ධ කරුණු වලදී මෙන්ම 'ෆික්ස්අප්' හා සම්බන්ධ ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහාද දුරකතන ඇමතුමක් මගින් හෝ කෙටි පණිවිඩ මගින් හෝ ඔබ විසින් සපයාදී ඇති දුරකතන අංකය හරහා ඔබව සම්බන්ධ කරගනු ලැබේ. එසේ ඔබව ඇමතීම හෝ කෙටි පණිවිඩ ලැබීමට ඔබගේ අකමැත්තක් තිබේ නම්, [email protected] විද්‍යුත් ලිපිනයට ඒ බව දැන්වීමෙන් එම පණිවිඩ ලැබීම නැවැත්වීමට ඔබට හැකියාව ඇත.එසේ නොකරන තාක් ඒ ගැන ඔබගේ විරෝධයක් නැති බව සලකා ඔබව සම්බන්ධ කරගන්නවා ඇත.


විමසීම්

මෙම ගිවිසුම පිලිබඳව ඔබට යම් ගැටළුවක් තිබේ නම් කරුණාකර අපව සම්බන්ධ කර ගන්න.
විද්‍යුත් ලිපිනය: [email protected]
පාරිභෝගික සේවාව: 0753 859 959

මෙම ලේඛනය අවසන් වරට යාවත්කාලීන කරන ලද්දේ 2018 පෙබරවාරි 01 වෙනි දාය.