ඕනෑම තාක්‍ෂණශිල්පියෙක් සැනෙකින් නිවසටම!

'ෆික්ස්අප්' ජංගම දුරකථන යෙදුම, ඔබගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයේ ස්ථාපනය කරගන්නා ඔබට ඕනෑම තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු ඉතාමත් ඉක්මනින් නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. පෙර සේවාදායකයින් විසින් ලබා දී ඇති ඇගයීම් තරු ලකුණු අනුව, ඔබ කැමති තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු තෝරා ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. එසේත් නැතිනම්, 'ෆික්ස්අප්' විසින්ම ඔබ ආසන්නයේම සිටින තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු ස්වයංක්‍රීයවම සොයා දෙනු ඇත.

සේවාදායකයා සහ තාක්‍ෂණශිල්පියා සම්බන්ධ කර දීම 'ෆික්ස්අප්' කාර්යක්‍ෂමව සිදු කරයි.

තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු සොයන අයුරු

විවිධ නිපුණතාවන්ගෙන් යුත් තාක්‍ෂණශිල්පීන්, ඔබේ ගැටළු විසඳීමටම සැදී පැහැදී සිටිති.

සෑම තාක්‍ෂණශිල්පියෙකුවම සිය රාජකාරිය අවසානයේදී සේවාදායකයා විසින් ඇගයීමකට ලක් කෙරෙන නිසා, ඉතා දක්ෂ, කාර්යක්‍ෂම සහ ආචාරශීලී තාක්‍ෂණශිල්පීන් පමණක් තෝරා ගැනීමට ඔබට අවකාශය සැලසේ.

සේවාදායකයන් සඳහා මෙම සේවාව 'ෆික්ස්අප්', නොමිලේ සලසයි!

තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු සොයන අයුරු

යෙදුම බාගත කරගන්න

'ෆික්ස්අප්' යෙදුම 'ගූගල් ප්ලේස්ටෝර්' හරහා නොමිලේ බාගත කළ හැක.

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබ අලුතින් එක්වන්නෙකු නම් ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වන්න.

සේවාවක් තෝරන්න

තාක්‍ෂණශිල්පියෙකුගෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වන සේවා වර්ගය තෝරා ගන්න.

සේවාව ඉල්ලා සිටින්න

සිතියමෙන් හෝ ලැයිස්තුවෙන් තාක්‍ෂණශිල්පියෙකු තෝරාගෙන ඔබට පහසු වෙලාවක සේවාව ලබා දීමට පැමිණෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.

වැඩ ලබා ගන්නා අයුරු

පූර්ණ-කාලීන හෝ අර්ධ-කාලීන ශිල්පකාර්මික රැකියා සොයන ඔබට 'ෆික්ස්අප්' කදිම අවස්ථාවකි!

ඔබගේ ක්‍ෂේත්‍රයේ ඔබ නිපුණයෙක් නම් සහ ආචාරශීලී සේවා සපයන්නෙක්නම්, 'ෆික්ස්අප්' සමඟ ඔබටත් එක්විය හැකියි. ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට පමණක් ඔබේම කාලසටහනකට අනුව වැඩ කිරීමට ඔබට හැකියි. ඔබ සැලකිලිමත් විය යුතු එක් කරුණක් ඇත. අනුයාත සේවා සැපයීම් 3කදි, සේවාදායකයා ඔබට පිරිණමන ඇගයීම් තරු ගණන 3කට වඩා අඩු වුවහොත්, ඔබව 'ෆික්ස්අප්' සේවාවෙන් ස්වයංක්‍රීයවම ඉවත් කෙරෙනු ඇත.

සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය සහ සේවාදායකයාගේ තෘප්තිය අපි ඉතා ඉහළින් අගය කරමු!

වැඩ ලබාගන්නා අයුරු

යෙදුම බාගත කරගන්න

'ෆික්ස්අප්' යෙදුම 'ගූගල් ප්ලේස්ටෝර්' හරහා නොමිලේ බාගත කළ හැක.

ලියාපදිංචි වන්න

ඔබ අලුතින් එක්වන්නෙකු නම් ඔබගේ විස්තර ඇතුලත් කර ලියාපදිංචි වන්න. ඔබ සේවාදායකයෙක් ලෙස දැනටමත් 'ෆික්ස්අප්'සමඟ ලියාපදිංචිවී ඇත්නම් සේවා සපයන්නෙක් ලෙස ලියාපදිංචි වීමට අප අමතන්න.

සාමාජික මුදල ගෙවන්න (දින 90ක් නොමිලේ)

පළමු දින 90 තුළ නොමිලේ සාමාජිකත්වය සක්‍රිය කරගැනීමට හැඳුනුම්පතේ ඡායාරූප 2ක් අප්ලෝඩ් කර අප අමතන්න. (0753 859 959)
'ෆික්ස්අප්' සේවාව නොකඩවා ලබාගැනීමට රු.950ක මාසික සාමාජික මුදල ගෙවන්න.

ඔබගේ කුසලතා තෝරාගන්න

යෙදුම තුල ඇති ලැයිස්තුවෙන් ඔබ සැපයීමට බලාපොරොත්තු වන ක්‍ෂේත්‍රයන් තෝරන්න. සේවාවන් සැපයීමට ඔබ සූදානම් නම්, 'Ready' බොත්තම ඔබන්න.

සේවා සැපයීමට රැඳී සිටින්න

ඔබගේ සේවාව සොයන සේවාදායකයන් හට ඔවුන්ගේ යෙදුම තුළ ඔබව දිස් වනු ඇත. සේවාදායකයෙක් ඔබගේ සේවාව ඉල්ලා සිටින විටකදී යෙදුම තුළින් ඔබට නිවේදනයක් ලැබෙනු ඇත.

ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් උපාංග සඳහා දැන් බාගත කළ හැක!

App Store Download Button

QR කේතය ස්කෑන් කරන්න.

App Store Download Button